top of page

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Lieve De Reghel, zaakvoerder Tartelief verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om via een simpel verzoek gericht aan info@tartelief.be dit mee te delen. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Elke betrokkene heeft ook de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Privacycommissie voor België) indien deze meent dat zijn of haar persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

bottom of page